ASSESSMENT OF THE REGENERATIVE ABILITY OF PLANARIA DUGESIA TIGRINA UNDER IONIZING RADIATION

DOI:

10.24411/1728-323X-2018-14025

Section

Ecology

Title

ASSESSMENT OF THE REGENERATIVE ABILITY OF PLANARIA DUGESIA TIGRINA UNDER IONIZING RADIATION

Сontributors

N. N. Pavlova, Ph. D. (Biology), lecturer;

Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering (OINPE), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Obninsk, Russia N. V. Amosova, Ph. D. (Biology), lecturer;

Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering (OINPE), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Obninsk, Russia M. M. Rasskazova, Ph. D. (Biology), lecturer;

Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering (OINPE), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Obninsk, Russia

Abstract

The assessment of the regenerative ability of planaria Dugesia tigrina under ionizing radiation has been conducted in the study. At the first stage of the work the radiosensitivity of planaria was investigated according to the modifications of the blastema area under the impact of different radioactive doses (0,01 Gy; 0,1 Gy; 1 Gy; 10 Gy) during the model experiment. At the following stage of the work the authors evaluated the planarium (Dugesia ti- grina) survival rate in water samples taken from tested boreholes of a storage facility for radioactive waste in Obninsk (Shurf-1, Shurf-2, Shurf-3, Shurf-4, Shurf-5, I-1); the duration of the experiment was 72 hours. Further, the changes of the planarium blastema area, which were found in the experimen­tal water samples from tested boreholes of the storage facility for radioactive waste, were assessed for a period of three days. The model experiments showed that the planaria is a radio sensitive test-organism, which can be used during biodiagnostics of radioactive contamination. The results of the experiment with changing of the planarium blastema area from control wa­ter samples taken from tested boreholes of a storage facility for radioactive waste (during three days) showed that the regenerative ability of planaria de­creases with the increase of the activity of 90Sr.

Keywords

teenagers, hair, blood serum, diet, elemental homeostasis, thorium, uranium, technogenic pollution.

References

1.      Donchenko V. K. Aktualnye problemy izucheniya tehnogennogo zagryazneniya okruzhayushej sredy. [Current issues of stud­ying technogenic pollution of the environment]. Ekologicheskaya bezopasnost. No. 1—2, 2007. P. 4—24. (in Russian)

2.      Silin I. I. Ekologiya i ekonomika prirodnyh resursov bassejna r. Protvy (Kaluzhskaya i Moskovskaya oblasti). [Ecology and economy of natural resources of the basin of the river Protva (the Kaluga and Moscow Regions)]. Kaluga, VIEMS, 2003. P. 324. (in Russian)

3.      Filenko O. F., Dmitrieva, A. G. Mehanizm reagirovaniya vodnyh organizmov na vozdejstvie toksichnyh veshestv. Antropo- gennoe vliyanie na vodnye ekosistemy. [The mechanism of the reaction of aquatic organisms to the effect of toxic substances. Anthropogenic impact on aquatic ecosystems]. Moscow, Izdatelstvo MGU, 2005. P. 70—93. (in Russian)

4.      Shejman I. M., Kreshenko N. D., Sedelnikov Z. V., Groznyj A. V. Morfogenez u planarij dugesiatigrina. [Morphogenesis in the planaria dugesiatigrina]. Ontogenez, Vol. 35, No. 4, 2004. P. 285—290. (in Russian)

5.      Zejfert, D. V., Abdrashitov, Ya. F., Ovsyannikova, I. V. Ekologicheskij monitoring poverhnostnyh vod s ispolzovaniem bio- testirovaniya. [Ecological monitoring of surface waters using biotesting]. Ekologicheskij vestnik Rossii. No. 5, 2014. P. 34—40. (in Russian)

6.      Ekologicheskij monitoring: Uchebno metodicheskoe. posobie dlya vuzov. Pod redakciey Ashihminoj T. Ya. [Environmental monitoring: university tutorial. Edited by Ashihmina T. Ya.]. Moscow, Akadem. proekt, 2005. P. 416. (in Russian)

7.      Metodicheskie rekomendacii. Otbor i podgotovka prob pitevoj vody dlya opredeleniya pokazatelej radiacionnoj bezopasnosti. [Guidelines. Selection and preparation of drinking water samples for determination of radiation safety indicators]. 2007. P. 212. (in Russian)

8.      Moiseenok, T. A., Gashev, S. N., Petuhova, G. A. Biologicheskie metody ocenki kachestva vod: chast 2. Biotestirovanie. [Bio­logical methods for assessing water quality: Part 2. Biotesting]. Vestnik tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta No. 7, 2010. P. 42—50. (in Russian)

9.      Michukova, M. V. Oblasti ispolzovaniya kultury Dugesia tigrina. [Using of the culture Dugesia tigrina]. Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. No. 3, 2007. P. 106—123. (in Russian)

10. Melekhova, O. P., Egorova, E. I., Evseeva, T. I. Biologicheskij kontrol okruzhayushej sredy: bioindikaciya i biotestirovanie. Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov. Pod red. O. P. Melehovoj i E. I. Egorovoj. [Biological control of the environment: bioindication and biotesting: a tutorial for university students]. Moscow, Akademiya, 2007. P. 480. (in Russian)