GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF RECLAIMED AREAS OF THE DZHIDA TUNGSTEN-MOLYBDENE INDUSTRIAL COMPLEX (THE REPUBLIC OF BURYATIA)

DOI

10.24411/1728-323X-2018-16069

Section

Geoecology

Title

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF RECLAIMED AREAS OF THE DZHIDA TUNGSTEN-MOLYBDENE INDUSTRIAL COMPLEX (THE REPUBLIC OF BURYATIA)

Сontributors
 1. S. B. Sosorovа, Ph. D. (Biology), Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 2. V L. Ubugunov, Ph. D. (Biology), Head of laboratory, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 3. I. N. Lavrentyeva, Ph. D. (Biology), Senior Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 4. L. L. Ubugunov, Ph. D. (Biology), Dr. Habil., Professor, Director, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 5. L. N. Boloneva, Ph. D. (Biology), Senior Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 6. Yu. A. Rupyshev, Ph. D. (Biology), Senior Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 7. E. G. Tsyrempilov, Ph. D. (Biology), Research Assistant, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 8. Institute of General and Experimental Biology SB RAS (IGEB SB RAS), Ulan-Ude, Russia,
Abstract

Heavy metal concentrations in plants and technozems of the reclaimed areas of the Dzhida tungstenmolybdenum industrial complex have been established. The level of total pollution of technozems by heavy metals (As, Cd, Cu, Mn, Pb, Sb, Zn, Ni, V), as compared to the existing MACs (APC), varied from permissible to moderately dangerous. The content of 15 elements (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, W, Zn, Ва, Sr), as compared to the background, varied from permissible to extremely dangerous. In most cases, the concentration of HM in plants exceeded its average content in the vegetation of the continents. The content of Cd, Co, Cr, Pb in plants has been shown to exceed the maximum permissible concentrations in feed. The reclamation activities had a positive effect.

Keywords

heavy metals, total pollution, reclaimed areas, technozems, plants.

References
 1. Puzanov A. V., Baboshkina S. V., Gorbachev I. V. Osobennosti migracii tyazhelyh metallov v prirodno-tehnogennyh anom- aliyah severo-zapadnogo Altaya. [Features of migration of heavy metals in natural and technogenic anomalies of the Northwest Altai]. Geochemistry, 2012. No. 4, Р. 393—402. [in Russian]
 2. Dzhuvelikyan H. A. Vliyanie tehnogennyh faktorov na gorodskie i prigorodnye landshafty Centralnogo Chernozemya [Influence of technogenic factors on the city and suburban landscapes of the Central Chernozem Region]. Bulletin of Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy, 2010. No. 1, Р. 68—75. [in Russian]
 3. Dorzhonova V. O. Fitoekstrakciya i fitotoksichnost tyazhelyh metallov v zagryaznennyh pochvah. [Phytoextraction and phy¬totoxicity of heavy metals in the polluted soils]. Abstract of the thesis for Ph. D. (Biology). Ulan-Ude. 2013. 22 p. [in Russian]
 4. Imethenov A. B. Vozdejstvie tehnogennyh zagryaznenij Dzhidinskogo volframo-molibdenovogo kombinata na zdorove detej g. Zakamenska (Respublika Buryatiya). Imethenov A. B., Dorzhiev C. Z., Maksarova D. D., Manketova A. A. [Impact of technogenic pollution from the Dzhida W—Mo industrial complex on the health of children of Zakamensk (the Republic of Buryatia]. Bulletin of the Buryat State University, 2015. No. 4. P. 229—236. [in Russian]
 5. Imethenov A. B., Imethenov O. A., Imethenova O. V. Vliyanie tehnogennyh peskov Dzhidinskogo volframomolibdenovogo kombinata (Dzhidakombinata) na okruzhayushuyu sredu (Respublika Buryatiya). [The Influence of technogenic sand from the Dzhida tungsten-molybdenum industrial complex on the environment (the Republic of Buryatia)]. The VSGUTUBulletin. No. 6 (63). P. 47—53. [in Russian]
 6. Timofeev I. V. Tyazhelye metally i metalloidy v pochvah i drevesnyh rasteniyah zony vliyaniya Dzhidinskogo W—Mo (Ros- siya) i Erdenetskogo Cu—Mo (Mongoliya) kombinatov. [Heavy metals and metalloids in soils and wood plants of a zone of influence of the Dzhida tungsten-molybdenum (Russia) and Erdenetsky Cu—Mo (Mongolia) industrial complexes]. Abstract of the thesis for Ph. D. (Geography), M., 2016. 26 p. [in Russian]
 7. Gosudarstvennyj doklad “O sostoyanii i ohrane okruzhayushej sredy Respubliki Buryatiya v 2016 godu”. [The state report “On the state and environmental protection of the Republic of Buryatia in 2016”.]. Ulan-Ude, 2017. — 232 p. [in Russian]
 8. Fedotov P. K., Petukhov V. I., Zelinskaya E. V., Burdonov A. E. Ocenka vozdejstviya hvostohranilish Dzhidinskogo volframo-molibdenovogo kombinata na obekty okruzhayushej sredy. [Evaluation of the impact of the tailings of the Dzhida tungsten- molybdenum plant on environmental objects”]. Gornyj zhurnal. 2017. No. 10. P. 70—74. DOI: 10.17580/gzh.2017.10.15. [in Russian]
 9. Praktikum po agrohimii (pod red. Mineeva V. G.) [A workshop on agrochemistry / ed. by Mineev V. G.]. Moscow, Publishing house of MSU, 2001. 689 p. [in Russian]
 10. SanPiN 4266—87. Metodicheskie ukazaniya po ocenke stepeni opasnosti zagryazneniya pochvy himicheskimi veshestvami. [SanPiN 4266—87. Methodical instructions according to degree of danger of pollution of the soil chemicals.] [in Russian]
 11. Dobrovolskij V. V. Osnovy biogeohimii. [Fundamentals of biogeochemistry]. Moscow, Izd. Centr “Akademi”, 2003. 400 p. [in Russian]
 12. Mineev V. G. Ekologicheskie problemy agrohimii.[Environmental problems of agrochemistry]. Moscow, Publishing house of MSU, 1987. 285 p. [in Russian]
 13. SanPiN 2.1.7.573—96. Gigienicheskie trebovaniya k ispolzovaniyu stochnyh vod i ih osadkov dlya orosheniya i udobreniya. [SanPiN 2.1.7.573—96 Hygienic requirements to use of sewage and their rainfall for an irrigation and fertilizer] [in Russian]
 14. Kasimov N. S., Vlasov D. V. Klarki himicheskih elementov kak etalony sravneniya v ekogeohimii. [Klarki of chemical elements as comparison standards in ecogeochemistry]. Bulletin of Moscow State University. Series Geography. 2015. No. 2. P. 7—17. [in Russian]