THE MAINTENANCE OF THE CHLOROPHYLL "A" AND THE FEATURES OF VERTICAL DISTRIBUTION OF WATER TEMPERATURE IN THE LAKES OF VALDAI AND UZHIN

DOI

10.24411/1728-323X-2018-16122

Section

Physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry

Title

THE MAINTENANCE OF THE CHLOROPHYLL "A" AND THE FEATURES OF VERTICAL DISTRIBUTION OF WATER TEMPERATURE IN THE LAKES OF VALDAI AND UZHIN

Сontributors
 1. D.V. Vasin, Ph. D. (Geography), Associate Professor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 2. Yu. M. Grishayeva, Ph. D. (Pedagogics), Dr. Habil., Professor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 3. Z. N. Tkachyova, Ph. D. (Pedagogics), Associate Professor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 4. N. A. Martyanova, bachelor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Moscow State Regional University, Mytishchi, Russia
Abstract

The article includes the research that was conducted in the territory of the Novgorod Region in the lakes of Valday and Uzhin. The assessment of the characteristic features of the lakes of this region is given. The research program on the lakes of Valday and Uzhin, as well as the characteristics of the water bodies under study are described.

The analysis of chlorophyll “а” concentrations, water transparency on the raid verticals of the lakes of Valdai and Uzhin and in the source of the Valdayka river as well as temperature indicators of water on three verticals are presented. The purpose of the article is to reveal the features of the vertical distribution of water temperature, transparency, as well as the content of chlorophyll “а” in Valdai and Uzhin lakes.

The research methods. The research and development methodology includes the work with hydrological instruments: a bathometer, an electrothermometer, a pH meter, a white disk for measuring transparency, data analysis from the research, the experience of the Valdai Branch of the Institute of Hydrology in the field of hydrology. In analyzing the state of the problem being investigated, modern scientific publications of Russian and foreign scientists were used.

The results of the research. The features of the vertical course of water temperature, transparency in the lakes of Valdai and Uzhin are considered. The main hydrological patterns for these lakes are indicated. The data on the distribution of chlorophyll “а” are given.

Conclusions of the work. The features of the vertical change in water temperature in the lakes of Valdai and Uzhin were established.

Keywords

Raid vertical, lake, water bottle, eutrophication, hydrology, water temperature, transparency, thermocline, chlorophyll “а”.

References
 1. Gosudarstvennyy doklad “O sostoyanii i ispolzovanii vodnykh resursov Rossiyskoy Federatsii v 2008 godu. [State repost “On the state and use of water resources of the Russian Federation in 2008”]. Priroda, 2009. P. 457. [in Russian]
 2. Nedagarko I. V. Otchet o nauchno-issledovatelskoy rabote po monitoringu ozer Valdayskoy i Uzhin za 2017 god. [Report on the research on the monitoring of the lakes of Valdai and Uzhin for 2017]. Valday, 2017. P. 32. [in Russian]
 3. Koronkevich N. I., Melnik К. S. Sovremennyye tendentsii izmeneniya poverkhnostnykh vodnykh resursov Moskovskogo re- giona. [Current trends in surface water resources of the Moscow Region]. Sbornik Geoekologicheskiye problemy Novoy Moskvy, 2013. P. 27—33. [in Russian]
 4. Jianqin Ch., Dongfang H., Chenling Zh. Temporal and spatial changes of macrobenthos community in the regions frequently occurring black water aggregation in Lake Taihu. SCIENTIFIC REPORTS, 2018. Vol. 8, No. 5712.
 5. Buhan S., Bektas N., Kocer M., Dogan H., Buhan E., Polat F. TROPHIC STATUS AND THREATS IN ZINAV LAKE (TOKAT/TURKEY), FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015. Vol. 24, No. 1A, P. 203—207.
 6. Mitina S. G., “O sostoyanii okruzhayushchey prirodnoy sredy Novgorodskoy oblasti v 2015 godu” [On the state of the environment of the Novgorod Region in 2015]. Doklad gubernatora Novgorodskoy oblasti, 2015. URL: https://www.novreg.ru/ vlast/governor/reports/doklad_2015_Jekologicheskij dorabotannyj.pdf [in Russian]
 7. Nedogarko I. V. Beregovyye zony ozer natsionalnogo parka “Valdayskiy” i problemy ikh ispolzovaniya // Materialy region- alnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Polevoy sezon 2011: Issledovaniya i prirodookhrannyye deystviya na osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriyakh Novgorodskoy oblasti. [Coastal areas of the lakes of the Valdai National Park and the issues of their use. Proceedings of the regional scientific-practical conference Field season 2011: Research and environmental activities in specially protected natural areas of the Novgorod Region]. Pechatnyy dvor “Velikiy Novgorod”, 2012. P. 83—86. [in Russian]
 8. Efimova L. E., Frolova N. L. Gidrologicheskiy monitoring v predelakh osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriy. [Hydrological monitoring within specially protected natural areas]. Voda: khimiya i ekologiya. 2013, No. 5, P. 20—28. [in Russian]
 9. Zimniy gidrologicheskiy rezhim ozer Valdayskoy vozvyshennosti. [Winter hydrological regime of the lakes of the Valdai Hills]. Otchet ekspeditsii Geograficheskogo fakulteta, MGU im. M. V. Lomonosova. Moscow, 2016. P. 30. [in Russian]
 10. Nedogarko I. V. Gidrologicheskoye obosnovaniye granits Valdayskogo gosudarstvennogo prirodnogo natsionalnogo parka (VGPNP). [Hydrological study of the boundaries of the Valdai State National Park (VSNP)]. Trudy natsionalnogo parka “Val- dayskiy”: yubil. sb. k 20-letiyu Valdayskogo natsionalnogo parka / FGU “Natsionalnyy park “Valdayskiy”. SPb., 2010. No. 1, P. 15—31. [in Russian]