CHANGES IN SOME INDICATORS OF SOILS AND GROUNDS OF THE TOWN OF BALYKCHY POLLUTED BY OIL PRODUCTS AFTER REMEDIATION

DOI

10.24411/1728-323X-2019-12038

Section

Physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry

Title

CHANGES IN SOME INDICATORS OF SOILS AND GROUNDS OF THE TOWN OF BALYKCHY POLLUTED BY OIL PRODUCTS AFTER REMEDIATION

Сontributors
 1. G. K. Esenzhanova, Master student, Institute of Natural Sciences, Kyrgyz-Turkish Manas University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; N. E. Totubaeva, Ph. D. (Biology), Associate Professor, Kyrgyz-Turkish Manas University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 2. Zh. K. Tokpaeva, M. Sc. (Biology), Institute of Natural Sciences, Kyrgyz-Turkish Manas University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; G. T. Talaibekova, Master student, Institute of Natural Sciences, Kyrgyz-Turkish Manas University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 3. K. A. Kozhobaev, Ph. D. (Engineering), Dr. Habil., Professor, Kyrgyz-Turkish Manas University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Bishkek, Kyrgyz Republic
Abstract

The article presents the results of the study of the oilcontaminated sandy loam soil of the town of Balykchy of the Kyrgyz Republic before and after bioremediation. The changes in the structure and composition of the soil have been established. In particular, the soil is noticeably dispersed, and the pH of the soil after bioremediation decreases slightly. The content of CO2 and humus during bioremediation decreases by 5.8 and 30.7 %, while the mobile form of phosphorus (P2O5) and exchangeable potassium (K2O) after bioremediation increase, respectively, by 32.0 and 93.3 %. In soil there are succession phenomena that are expressed in a change in the dominance of individual microorganisms actively functioning in the soil. The long term of soil contamination with oil products leads to the predominance of bacteria using organic and mineral forms of nitrogen, and even compared to the background indicators, their number is much higher.

Keywords

bioremediation, soil pollution, strains, soil structure, hydrocarbon oxidizing bacteria.

References
 1. Shamraev A. V., Shorina T. S. Vliyaniye nefti i nefteproduktov na razlichnyye komponenty okruzhayushchey sredy. [Effect of oil and oil products on various environmental components]. Bulletin of the OGU. No. 6 (100). 2009. [in Russian]
 2. Kabirov T. R. Ispolzovaniye mnogourovnevoy sistemy indikatsii biologicheskoy aktivnosti pochv dlya otsenki effektivnosti metodov biorekultivatsii neftezagryaznennykh territoriy. [The use of a multi-level system for indicating the biological activity of the soil to assess the effectiveness of the methods of bioremediation of oil-contaminated areas]. Ufa, 2009. [in Russian]
 3. Arens V. Zh., Saushkin A. Z., Gridin O. M., Gridin A. O. Ochistka okruzhayushchey sredy ot uglevodorodnykh zagryazneniy. [Cleaning the environment from hydrocarbon contamination]. Moscow, Izd-vo “Interbuk”. 1999. P. 371. [in Russian]
 4. Khimiya okruzhayushchey sredy. Perevod s angliyskogo yazyka pod redaktsiyey A. Tsygankova [Environmental Chemistry. Translation from English under the editorship of A. Tsygankov]. Moscow, Chemistry. 1982. [in Russian]
 5. Ishkova S. V., Trots N. M., Gorshkova O. V. Vliyaniye neftyanykh ustanovok na zagryazneniye pochvennogo pokrova tyazhe- lymi metallami i nefteproduktami [Effect of oil installations on soil contamination with heavy metals and oil products]. 2012. [in Russian]
 6. Terekhova V. A. Mikromitsety v ekologicheskoy otsenke vodnykh i nazemnykh ekosistem [Micromycetes in the ecological assessment of aquatic and terrestrial ecosystems]. 2006. [in Russian]
 7. Izmeneniye nekotorykh agrokhimicheskikh svoystv vyshchelochennogo chernozema pri zagryaznenii yego neftyu. [M. Yu. Gilyazov change of some agrochemical properties of leached chernozem when it is polluted with oil], Agrokhimiya. 1980. No. 12. [in Russian]
 8. Nazarko M. D., Sherbakov V. G., Aleksandrov A. V. Perspektivy ispolzovaniya mikroorganizmov dlya biodegradatsii neftyanykh zagryazneniy pochv. [Prospects for the use of microorganisms for the biodegradation of oil pollution of soils]. Izvestia vuzov, Pishevaya technologia. No. 4, 2004, 89—91. [in Russian]
 9. Bautista E. Aktivnost phytobiopemediachii neftezagryznennyx pochv bakterialnimi konsorchiumami razlichnix klimatitechkix zon, Avtoreferat dissertachii na uch.stepeni kandidata biologicheskich nauk. 03.02.03 — mikrobiologia. Kazan, 2018, 23 s. [in Russian]
 10. Kuritsyn A. V., Kuritsyna T. V., Kataeva I. V. Bioremediatsiya neftezagryaznennykh gruntov na tekhnologicheskikh plosh- chadkakh. [Bioremediation of oil-contaminated soils on technological sites]. 2011. [in Russian]
 11. Emelyanova Ye. K., Alekseev A. Yu., Shestopalov A. M., Zabelin V. A. Ekologicheskiye podkhody k biorekultivatsii nefte-zagryaznennykh gruntov i vodoyemov v usloviyakh sibiri [Ecological approaches to the bioremediation of oil-contaminated soils and reservoirs in Siberia], 2015. [in Russian]
 12. Babayev E. R., Movsumzade M. E. Preobrazovaniye nefti v protsesse yeye mikrobiologicheskoy degradatsii v pochve [Trans-formation of oil in the process of its microbiological degradation in the soil]. 2009. [in Russian]
 13. Babaev E. R., Mamedova P. Sh., Kuliyeva D. M., Movsumzade M. E. Vybor aktivnogo mikroorganizma — destruktora ug- levodorodov dlya ochistki neftezagryaznennykh pochv Balakhanskogo mestorozhdeniya [The choice of an active microorganism — a destructor of hydrocarbons for the cleaning of oil-contaminated soils of the Balakhani field]. 2009. [in Russian]