WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE REGION

DOI

10.24411/1728-323X-2019-12073

Section

Geoecology

Title

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE REGION

Сontributors
 1. L. P. Mileshko, Ph. D. (Engineering), Dr. Habil., Associate Professor, the Department of Technosphere safety and chemistry,
 2. Southern Federal University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 3. A. S. Kamysheva, Postgraduate student,Southern Federal University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 4. V. A. Milashich, Undergraduate student, Southern Federal University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract

In the case study of the Rostov Region some ways of the improvement of the system of ensuring ecological safety of this region are characterized. It is proposed that the principles and rules of the General theory of environmental safety according to the author-compiler L. P. Mileshko should be adopted as the basis of the methodology of ensuring electronic safety at all levels (biosphere, countries, regions, cities and enterprises).

Keywords

environmental security, environmental monitoring, multi-sensor system, Rostov Oblast.

References
 1. Mileshko L. P. Vvedenie v ehkologicheskuyu bezopasnost. [Introduction to environmental safety]. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti. 2013. No. 1 (47). P. 25. Electronic resource available at https://academygps.ru/ttb
 2. Khotuntsev YU. L. Ekologiya i ehkologicheskaya bezopasnost. [Ecology and environmental safety]. Moscow, Izdatelskij centr “Akademiya”, 2002. 480 p.
 3. Mileshko L. P., Skachkova E. S. Vvedenie v teoriyu i metodologiyu obespecheniya ehkologicheskoj bezopasnosti regionov. [Introduction to the theory and methodology of ensuring the ecological safety of regions]. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti. 2016. No. 1 (65). P. 289—291. Electronic resource available at https://academygps.ru/ttb
 4. Ivanov V. A. Metodologicheskie osnovy ustojchivogo razvitiya regionalnyh socioehkologo-ehkonomicheskih sistem. [Methodological basis for the sustainable development of regional socio-economic systems]. Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie Severa: Vestnik nauchno-issledovatelskogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Sykty- vkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. No. 2.
 5. Khlebinskaya A. S., Mileshko L. P., Koroleva A. I. Sostoyanie zakonodatelnogo obespecheniya ehkologicheskoj bezopasnosti Rostovskoj oblasti. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti. 2015. No. 6 (64). P. 239—243. https://academygps.ru/ttb
 6. Mileshko L. P. Modernizaciya obshchej teorii obespecheniya ehkologicheskoj bezopasnosti. [Modernization of the general theory of environmental safety]. Upravlenie ehkonomicheskimi sistemami. 2018. No. 6.
 7. Vlasov Yu. G., Legin A. V., Rudnitskaya A. M. Elektronnyj yazyk — sistemy himicheskih sensorov dlya analiza vodnyh sred. [Electronic language — systems of chemical sensors for the analysis of aqueous media]. Rossijskij himicheskij zhurnal. 2008. Vol. LII. No. 2. P. 101—112.
 8. Vlasov Yu. G., Legin A. V., Rudnickaya A. M. Multisensornye sistemy tipa ehlektronnyj yazyk — novye vozmozhnosti sozdaniya i primeneniya himicheskih sensorov. [Multisensor systems of the type of electronic language — new possibilities for creating and using chemical sensors]. Uspekhi khimii. 2006. Vol. 75. No. 2. P. 141—150.
 9. Alkhasov S. S., Mileshko L. P., Khlebinskaya A. S. Princip funkcionirovaniya i osnovnye sfery ispolzovaniya ionoselektivnyh polevyh tranzistorov. [The principle of operation and the main areas of use of ion-selective field-effect transistors]. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti. No. 5 (57), 2014. Electronic resource available at https://academygps.ru/ttb